Program Kecemerlangan UPSR 2010 Fasa 1

Program ini dijalankan di Dewan al-Ghazali SKASA pada 28 - 30 Januari 2010 (Khamis - Sabtu). Diharapkan melalui usaha murni ini dapat memantapkan motivasi murid ke arah kecemerlangan akademik dan sahsiah. Terima kasih kepada semua jawatankuasa yang terlibat..


No comments:

Post a Comment